Wij zijn consequent. Wij leggen onze focus uitsluitend op de niche Contracten, Vennootschappen en Handelsrecht.

Tot ons direct netwerk behoren wel collega’s die zich toeleggen op andere subdisciplines van het ondernemingsrecht en garant staan voor een professionele aanpak van uw dossier.

Wij hebben ook bevoorrechte contacten met collega-advocaten in onze buurlanden.

Indien nodig, introduceren wij u graag.