Professional liability

Als advocatenkantoor hechten wij groot belang aan het respecteren van waarden, normen en gedragsregels. Ook oefenen wij onze taken en dienstverlening uit met de grootst mogelijke bekommernis om uw belangen.

Als aanvulling op onze Legal Comfort Aanpak, respecteren wij daarom de deontologische richtlijnen van de Orde van Vlaamse Balies, die u kan consulteren op www.advocaat.be.

Loopt er toch iets mis? Wees gerust. Onze beroepsaansprakelijkheid is verzekerd tot een bedrag van € 1.250.000 per schadegeval via een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

Eerste Rang Polis nr. LXX034899

  • Amlin Europe nv, Koning Albert II-laan 9, B – 1210 Brussel (leidende verzekeraar)
  • Zurich Insurance plc, Belgium Branch, Avenue Lloyd Georgelaan 7, B – 1000 Brussel (medeverzekeraar)
  • KBC Verzekeringen nv, Professor R. Van Overstraetenplein 2, B – 3000 Leuven (medeverzekeraar)

Onze beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die onder voormelde verzekeringspolis worden uitgekeerd.