Wij stellen elke dag overeenkomsten en contracten op. Vanuit uw belang gaan wij op zoek naar de contractuele win-win. Gebalanceerde afspraken bieden u immers de grootste garantie op commercieel succes. Uiteraard dekken wij wel uw juridische risico’s af.

Enkele voorbeelden uit onze recente praktijk:

  • Welk distributiecontract past het best bij mijn verkoopstrategie ? Loutere opeenvolgende verkopen? Een concessieovereenkomst? Een agentuur? Andere?
  • Ben ik gebonden door een niet-concurrentiebeding dat 8 jaren geldt over Europa en het Midden-Oosten ?
  • Is het wijs om altijd te kiezen voor Belgisch recht in mijn contracten met mijn Europees cliënteel ?
  • Hoe maak ik korte metten met een contractspartij die manifest te kwader trouw is?
  • Zijn mijn algemene verkoopsvoorwaarden nog actueel ?
  • Welke garanties dien ik als verkoper te verschaffen aan consumenten? Kan ik deze beperken?
  • Hoe stroomlijn ik mijn verkoop- en aankoopdocumenten?
  • Ik wens een webshop op te starten. Wat is hiervoor juridisch vereist?
  • Kies ik in mijn contract voor de bevoegdheid van de gewone rechtbanken, voor arbitrage of voor bemiddeling?
  • Hoe kan ik mij als hoofdaannemer contractueel beschermen tegen een mogelijk faillissement van mijn onderaannemer?