Expertise

Wij zijn een niche-kantoor gespecialiseerd in Contracten, Vennootschappen en Handelsrecht. In deze vakdomeinen streven wij de hoogste kwaliteitsstandaard na. Wij verdiepen onze kennis via onze Publicaties.

Focus

U bent goed in wat u doet. Daarom focust u zich op uw kerntaken in uw onderneming. Uw juridische uitdagingen nemen wij graag op ons. Wij zoeken en vinden voor u de best mogelijke oplossing. Wij verzekeren uw juridisch comfort.

Inschatting

Wij stellen u als cliënt centraal. Uw langetermijnbelang primeert altijd op voor de hand liggende juridische antwoorden. Voor elke vraag/dossier maken wij een juridische en bedrijfseconomische kosten-batenanalyse. Na overleg implementeren wij de juiste strategie en tactiek.

Conflictbeheersing

Wij streven steeds naar onderhandelde oplossingen. Wij geloven ook in bemiddeling en arbitrage als interessante alternatieven voor conflictbeheersing. In uw belang en dat van uw dossier aarzelen wij niet om, indien nodig, de rechtbanken te vatten.

Communicatie

Wij maken ons sterk dat u op ieder moment op de hoogte bent van de juiste stand van uw dossier. Deadlines worden gerespecteerd. Wij nemen graag tijd voor vragen en opmerkingen over onze dienstverlening. Elke suggestie nemen wij ter harte. Wij corresponderen in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Tarieven

Wij zijn transparant over onze tarieven. Hierover maken wij duidelijke ereloonafspraken. Goede afspraken maken immers goede vrienden.