De prestaties van Van Gompel Advocaten worden aangerekend op drie verschillende manieren:

  • een forfaitaire prijs;
  • een abonnementsprijs;
  • een prijs per gepresteerd uur.

Forfaitaire prijs

De forfaitaire prijs kan worden toegepast bij specifieke projecten en/of opdrachten, zoals de redactie van een contract, het opzetten van een webshop, het verrichten van een due diligence of het afleveren van een second opinion.

Abonnementsprijs

De abonnementsprijs kan worden toegepast voor cliënten die op regelmatig en systematische wijze beroep doen op onze diensten. Per trimester dienen er minimaal 20 uren dienstverlening te worden aangekocht. De cliënt ontvangt hierbij dan een korting van 25 % op het normaal geldende uurtarief.

Prijs per gepresteerd uur

Behoudens anders overeengekomen, worden de prestaties aangerekend door middel van een uurtarief. Geschillendossiers worden in principe steeds behandeld op basis van een uurtarief.

Tariefafspraken

Voor 2017 gelden volgende richttarieven:

  • Hans Van Gompel: € 200,00/uur;
  • Wim Wijsmans: € 100,00/uur.

Deze richttarieven zijn vastgesteld op basis van de ervaring, specialiteit en anciënniteit van de betrokken advocaat.

Deze bedragen worden verhoogd met 10% voor administratie, telefonie en postverzendingskosten.
De uurtarieven zijn exclusief eventuele reis- en verplaatsingskosten, evenals exclusief gerechtskosten.
De tarieven zullen maximaal één maal per jaar kunnen worden aangepast. Het cliënteel zal van deze aanpassing worden geïnformeerd.