Vanaf 1 januari 2020 is het aangewezen uw statuten aan te passen aan de dwingende bepalingen van het nieuwe WVV. Tevens dienen vanaf deze datum statutaire overdrachtsbeperkingen te worden gemeld in het aandelenregister.

Hulp nodig? Ons kantoor staat u graag bij.
Wat te doen? Heel eenvoudig: bezorg ons uw gecoördineerde statuten en wij screenen uw statuten in het licht van het nieuwe WVV.

Het resultaat? U zal van ons een check-list ontvangen waarop u duidelijk kan zien met welke dwingende bepalingen uw huidige statuten in strijd zijn en welke facultatieve wijzigingen en/of aanvullingen u mogelijks nog kan bij opnemen.

Indien gewenst, maken wij – in een tweede fase – een ontwerp van nieuwe statuten, waarbij u telkens kan zien of het om een dwingende dan wel aanvullende bepaling gaat. In dit ontwerp kan u eveneens een klaar en eenduidig advies vinden over de concrete invulling van uw statuten en de keuzes die u m.b.t. bepaalde thema’s dient te maken (bijvoorbeeld, bestuur, bevoegdheidsverdeling, voorkeurrechten, werkwijze van de algemene vergadering, etc.).

In geval van statutaire overdrachtsbeperkingen, bezorgen wij u, indien gewenst, eveneens een tekst die kan worden opgenomen in het aandelenregister.